De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

  • Als de consument zelf de geleverde producten heeft gerepareerd en/of bewerkt, of als ze door derden zijn gerepareerd en/of bewerkt.
  • Als de geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de instructies van de ondernemer en/of de verpakking. Dit kan bijvoorbeeld geweld, schade door vloeistoffen of andere schade als gevolg van onzorgvuldig handelen omvatten.
  • Als de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die door de overheid zijn opgesteld of zullen worden opgesteld met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.
  • Als de consument onderdelen heeft verwisseld of gebruikt voor andere doeleinden die in strijd zijn met de voorschriften van de fabrikant.
Share This Article